Literárně-dramatický obor

ZUŠ Železný Brod

Pod tímto názvem se skrývá populární a dětmi velmi oblíbený obor, kde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu na jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes nejrůznější hry, jazykolamy, pohybové a slovesné etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní hry, se kterou se pravidelně zúčastňují soutěží a přehlídek, nejúspěšnější hry uvedou v divadle. Výsledkem studia v LDO by měl být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat se svým okolím, srozumitelně formulovat své myšlenky, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi.

Přípravná dramatická výchova (PDV)

je určena dětem ve věku od 6 do 7 let.

Základní studium I. stupně (7 ročníků) a II. stupně (4 ročníky)

je určeno dětem a mládeži ve věku od 7 do 18 roků.

Vyučující v Železném Brodě, Příčná : Kamila Parsi

 

 

Důležité sdělení !
Zveme vás na koncerty, vystoupení a výstavy našich žáků.
Kalendář akcí naleznete zde.