EZHZT

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Od loňského roku vyučujeme předmět elektronické zpracování hudby a tvuková tvorba. Zde se žák seznámí s komplexním řetězcem zařízení ke snímání, digitalizaci a editaci zvuku. Dále se seznámí s tvorbou hudby prostřednictvím ICT, zde je kladen důraz vlastní tvůrčí činnost prostřednictvím příslušných technologií a autorskou práci v digitálním prostředí. Žákovi je umožněno vytvářet vlastní zvukové objekty a podílet se s ostatními na realizaci společných hudebních projektů.

 

Ukázky prací žáků EZHZT 2021/2022

 

„Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima…“

VLASTA BURIAN

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.