Hana Srbová

Grafický design a animace

vyučuje v ZUŠ Železný Brod

Email: srbova@zusbrod.cz

Tel. 737 632 239

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.