Jaroslav Patočka

sólový zpěv, ezhzt

(elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba)

webmaster

vyučuje v ZUŠ Železný Brod

Email: patocka@zusbrod.cz

Tel. 608 731 173

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.