Josef Hlubuček

housle, sborový zpěv

vyučuje v ZUŠ Železný Brod a na pobočce v Jeníšovicích

Email: hlubucek@zusbrod.cz

Tel. 777 894 050

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.