Simona Michálková

Klavír, sólový zpěv

vyučuje v ZUŠ Železný Brod

Email: michalkova@zusbrod.cz

Tel. 739 690 967

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.