Eva Lédlová

ředitelka, sólový zpěv

ZUŠ Železný Brod

Wanda Feigová

úklid, údržba

ZUŠ Železný Brod

Tereza Hořínková

asistentka ředitelky, administrativa

ZUŠ Železný Brod

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.