Výtvarný obor

ZUŠ Železný Brod

Přípravná výtvarná výchova (PVV)

je určena dětem ve věku od 5 do 7 let. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, děti se zde naučí základy nejrůznějších výtvarných technik, jako je např. kresba, malba, grafika, modelování z keramické hlíny, glazování a pálení keramiky).

Základní studium I. stupně (7 ročníků) a II. stupně (4 ročníky)

je určeno dětem a mládeži ve věku od 7 do 18 roků. Výuka probíhá 1 x týdně v ateliérech ZUŠ, kde děti mají možnost se dobře výtvarně vzdělávat v nejrůznějších výtvarných technikách včetně digitální fotografie a počítačové grafiky. Vytvořili jsme podmínky pro speciální přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických školách s důrazem na sklářské a bižuterní obory. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují dětem uměleckou práci nejrůznějšími výtvarnými technikami, děti poznají také práci se dřevem, textilem, sklem a dalšími materiály včetně modelování z keramické hlíny s bohatě barevnými glazurami. Děti se seznamují s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastňují se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů. Nejlepší výtvarné práce dětí jsou pravidelně veřejně vystavovány a často získávají přední místa na výtvarných soutěžích.

Vyučující v Železném Brodě, Koberovská 589:

Dana Kupkárová
Hana Srbová

 

 

Důležité sdělení !
Z důvodu nemoci paní učitelky Lídy Brázdilové
tento týden odpadá výuka!
Zveme vás na koncerty, vystoupení a výstavy našich žáků.
Kalendář akcí naleznete zde.