Základní umělecká škola Železný Brod

Historie školy

V září roku 1956 byla v Železném Brodě založena Základní hudební škola (tehdy ještě jako pobočka Základní hudební školy v Semilech). Letošní školní rok (2006/2007) je tedy jubilejní 50. rok existence školy. Za tu dobu se v naší škole vystřídalo mnoho set talentovaných a úspěšných žáků. Vzpomeňme však také na několik desítek nadšených a obětavých učitelů, jejichž krédem bylo a je pracovat co nejlépe s mladými a nadějnými talenty – s našimi dětmi. Svoje poslání vždy vnímali jako velký závazek a velký úkol: zasít do dětských srdcí vkus, smysl pro krásu a umění, pracovitost a trpělivost, naučit je profesionálním základům hudebního, výtvarného nebo dramatického umění. O tom, že se jim to daří, svědčí dosažené výsledky a úspěchy žáků a absolventů, umělecká úroveň souborů – v poslední době především tanečního orchestru ZUŠ, mezinárodní úspěchy pěveckého sboru Řetízek, diplomy a medaile ze soutěží našich sólistů a výtvarníků.

Práce s talentovaným dítětem začíná v útlém věku, zpravidla při vstupu do základní školy. Vedle rozumových schopností je však velmi důležité rozvíjet i jeho cit, estetické vnímání a hlavně jeho předpoklady a talent. Tento důležitý úkol plní základní umělecké školy (ZUŠ), které sdružují čtyři obory: hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční (ten posledně jmenovaný není v naší škole ještě zavedený).

Základní umělecká škola (ZUŠ) je školou státní jako škola základní, zřizovatelem je od roku 2000 Krajský úřad Libereckého kraje. Výuka zde probíhá souběžně se ZŠ podle osnov, děti dostávají vysvědčení. Studují zde však pouze děti, které mají talentové předpoklady, zájem, píli a podporu rodičů. Po úspěšné talentové zkoušce zde na děti čeká v současné době 14 kvalifikovaných učitelů, kteří svoji práci vnímají jako velké a zodpovědné poslání. Následují roky náročné odborné pedagogické práce a dlouho trvá, než se dostaví očekávaný výsledek. Zde již k nezbytnému talentu dítěte přistupují další předpoklady: pracovitost a píle, ale také velká podpora rodiny, školy, vytvoření podmínek pro jeho zdárný a úspěšný rozvoj. Děti zde prožívají krásné dětství, vždyť kdo z jejich spolužáků má to štěstí, že umí zahrát kouzelné skladby, zpívá v chrámech pro tisíce lidí, zažívá úspěch se slzami štěstí a dojetí?

Pod citlivým vedením učitelů vzniká mladý člověk, který nejen, že umí zahrát na nástroj, zazpívat nebo namalovat obraz, ale jeho citlivá duše je schopná vnímat, rozvíjet a dál předávat nejkrásnější estetické hodnoty, tolik důležité pro plnohodnotný život kulturního člověka.

Dalším úkolem školy je nejlepší žáky nasměrovat a připravit ke studiu na středních a vysokých uměleckých a pedagogických školách. Jsem rád, že naše škola tuto důležitou a nezastupitelnou úlohu již 50 roků úspěšně plní.

Základní umělecká škola v Železném Brodě je součástí mého života od mých šesti let, protože jsem byl mezi prvními žáky této školy a shodou okolností zde slavím i své osobní jubileum: 30 let mé učitelské práce v této škole. Pamatuji si tedy velmi dobře vznik této školy, znamenité učitele, slavné úspěchy ale i těžké začátky, stěhování z místa na místo a další problémy, které přinesl čas. Není se tedy co divit, že k této škole a dětem v ní mám svůj specifický vztah, neboť i moje studia na Pražské konzervatoři byla ve znamení intenzívní přípravy na pozdější pedagogickou práci. To se mi splnilo a nyní – po třiceti létech mé pedagogické práce zde v Železném Brodě, přes všechny svízele a problémy, které toto povolání provázejí – mohu opět prohlásit, že jsem se tehdy rozhodl dobře a že jsem zde rád.

Myslím, že máme co slavit a hlavně, máme s kým slavit. Během školního roku 2006/2007 plánujeme řadu reprezentativních akcí: setkání bývalých žáků, koncerty nejlepších žáků, pěveckých sborů a orchestrů, koncert absolventů, kteří nyní působí jako pedagogové, hudební vědci, koncertní sólisté, členové předních orchestrů (např. České filharmonie). Máme mnoho přátel a příznivců, kteří v naší škole studovali, ale i ty, kteří obdivují její výsledky a úspěchy. V září instalujeme reprezentační výstavu o historii a současnosti školy s vernisáží a několika samostatnými programy pro školy a veřejnost. Samozřejmostí bude prezentace v médiích (ČT 1, Český rozhlas – stanice Vltava, Radio Proglas, časopis Véčko, denní tisk), připravuji malou vzpomínkovou publikaci o historii a současnosti školy.

Vážíme si přátel, kteří naší škole pomáhají a podporují její existenci a činnost. Patří mezi ně mnoho dnes již dospělých žáků naší školy, většina rodičů našich žáků, někteří podnikatelé i soukromé osoby, ale především to jsou zástupci města v čele se starostou Mgr. Václavem Horáčkem. Bez jejich podpory bychom např. nesídlili tam, kde sídlíme a neuskutečnili mnoho akcí (koncertů, zájezdů, výstav, soustředění…), které skvělým způsobem prospívají našim železnobrodským dětem. a v samém důsledku město obohacují o kulturní dění i dobře město reprezentují.

Do dalších let této škole přeji to, co jí může přát zanícený, hudbě a dětem oddaný kantor.

Josef Hlubuček

Důležité sdělení !
Zveme vás na koncerty, vystoupení a výstavy našich žáků.
Kalendář akcí naleznete zde.