Hudební obor

ZUŠ Železný Brod

Studijní zaměření

V současné době vyučujeme hru na tyto nástroje:

Půjčování hudebních nástrojů

Koupě vlastního, většinou drahého hudebního nástroje, je složité rozhodnutí. Je proto důležité se poradit s učitelem a najít vhodné řešení. V oddělení smyčcových nástrojů, kytar a dechových n. hudební nástroje v naprosté většině  půjčujeme z inventáře školy za minimální úplatu. Podmínky pronájmu specifikují ustanovení občanského zákoníku a vnitřní předpis školy.

Přípravná hudební výchova (PHV)

je určena dětem – předškolákům a těm, které chodí do 1. třídy ZŠ. Toto vyučování probíhá 1x týdně jako skupinové (středa od 12.45) a 1x jako počátky individuální nástrojové výuky (čas dle domluvy s vyučujícím), navazuje na školní vyučování, časově vyhovuje i dojíždějícím dětem. Děti se zde formou her seznámí se základy hudebního vyjadřování, projdou hlasovou a rytmickou výchovou, seznámí se se zvoleným hudebním nástrojem, na který se naučí první písničky a melodie. Pokud budou mít zájem mohou začít zpívat v pěveckém sboru HVĚZDIČKY. Děti to velmi baví, jsou nadšené novými možnostmi  poznání.

Dětem mladším ještě nabízíme pěvecký sbor CVRČCI (4-6 let).

Základní studium I. stupně (7 ročníků) a II. stupně (4 ročníky)

je určena pro děti a mládež ve věku od 7 do 18 roků, které studují hru na vybraný hudební nástroj. Výuka probíhá podle osnov a učebních normativů stanovených MŠMT a školního vzdělávacího programu. Nedílnou součástí výuky hry na nástroj je výuka hudební nauky. Žáci se podle svých schopností a dovedností zapojují do komorní a souborové hry. Mohou též navštěvovat pěvecké sbory Hvězdičky a Řetízek.

Důležité sdělení !
Zveme vás na koncerty, vystoupení a výstavy našich žáků.
Kalendář akcí naleznete zde.