Zápis nových žáků do všech oddělení pro školní rok 2024 / 2025
proběhne od 20. do 24. května vždy od 14:30 do 16:30 hodin.
(Po domluvě i v jiných hodinách a dnech.)
Aktuální informace získáte také na tel. číslech 483389327 a 608782712

CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

HUDEBNÍ OBOR

Studium v hudebním oboru ZUŠ začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je určena pro předškoláky a děti, které po prázdninách začnou chodit do 1. třídy základní školy. Děti si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, sólový zpěv, viola, violoncello, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon, klarinet, bicí nástroje nebo kolektivní předmět sborový zpěv ve sborech CVRČCI – pro děti od 4 do 6 let, HVĚZDIČKY pro malé školáky a ŘETÍZEK pro starší děti.

Již třetím rokem vyučujeme také předmět elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. Zde se žák seznámí s komplexním řetězcem zařízení ke snímání, digitalizaci a editaci zvuku. Dále se seznámí s tvorbou hudby prostřednictvím ICT, zde je kladen důraz vlastní tvůrčí činnost prostřednictvím příslušných technologií a autorskou práci v digitálním prostředí. Žákovi je umožněno vytvářet vlastní zvukové objekty a podílet se s ostatními na realizaci společných hudebních projektů.

Do nástrojových a pěveckých oddělení lze přijmout děti i z vyšších tříd ZŠ.

VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme děti všech věkových kategorií – od nejmladších, kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po speciální přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických školách s důrazem na sklářské a bižuterní obory. V naší škole nabízíme předměty – výtvarnou tvorbu, keramiku a nově vyučujeme také předmět grafický design a animace. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika a alternativní techniky, práce na PC v grafických programech, s digitální fotografií a animace. Děti poznají práci s různými materiály včetně modelování z keramické hlíny s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny a zaslány na různé soutěže.

Od loňského roku vyučujeme nový předmět SKLO. Nově vznikající předmět dětem v průběhu studia nabídne komplexní pojetí sklářských technik od hrátek se skleněnými korálky, mozaikou a malůvkami na skle, až po kahanovou výrobu

perlí a drobných figurek, fusing, smalt, vitráže, pískování, gravírování a drobné tavenice. Obor je primárně určen žákům druhého stupně ZŠ, které baví tvoření všeho druhu. V rámci studia se budou věnovat kresbě, malbě, modelování nebo navrhování. V neposlední řadě se obšírněji seznámí s historií oboru skla a prohloubí si znalosti a dovednosti, které odedávna utvářely kraj, ve kterém dnes žijí.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Zde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu na jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes pohybové a slovesné etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní hry, kterou na konci školního roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem studia v LDO by měl být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat se svým okolím, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi.

TANEČNÍ OBOR

V tanečním oboru komplexně rozvíjíme schopnosti dětí po stránce tělesné i duševní prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. S taneční průpravou je vhodné začít už v 5 letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému rozvoji. Učíme žáky orientovat se v různých oblastech a druzích tance. Dbáme na rozvoj tanečních technik a pomocí improvizace pěstujeme jejich vnitřní citlivost, představivost a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. Taneční obor poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní zapojit se jako tanečník v různých amatérských pohybových aktivitách.

Důležité sdělení !
Zveme vás na koncerty, vystoupení a výstavy našich žáků.
Kalendář akcí naleznete zde.