Šablony

Základní umělecká škola Železný Brod

příspěvková organizace

Koberovská 589

468 22 Železný Brod

tel: 483 389 327, e-mail: info@zusbrod.cz

Šablony I – ZUŠ Železný Brod

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je formou inovativní výuky rozvíjení klíčových kompetencí žáků, jako souhrn dovedností, vědomostí, schopností a postojů, estetického hodnocení okolního světa a hodnot, které utvářejí a prezentují mladého člověka v současné společnosti. Projekt dále podpoří zlepšování osobnostně sociálního rozvoj pedagogů (prohloubení pedagogických kompetencí, posílení zkušených a aprobovaných pedagogů, ochotných stále se vzdělávat a přijímat nové zkušenosti i z jiných oborů).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004901

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025

 

 

Důležité sdělení !
Zveme vás na koncerty, vystoupení a výstavy našich žáků.
Kalendář akcí naleznete zde.