Eva Lédlová

ředitelka, sólový zpěv

ZUŠ Železný Brod

Email: ledlova@zusbrod.cz

Tel. 608 782 712

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.