Jana Dušková

klavír

vyučuje klavír v odloučeném pracovišti v Jenišovicích

Email: duskova@zusbrod.cz

Tel. 776 696 255

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.