Kamila Parsi Žďárská

dramatický obor

vyučuje dramatický obor v odloučeném pracovišti, Příčná 350 v Železném Brodě

Email: Parsi.Zdarska@zusbrod.cz

Tel. 777 937 484

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.