Lenka Hlubučková

taneční obor

vyučuje v ZUŠ Železný Brod

Odloučené pracoviště:

Jiráskovo nábř. 737, 468 22 Železný Brod

Email: hlubuckova@zusbrod.cz

Tel. 774 072 721

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.