01

Elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba.

02

Zpěv je nejpřirozenějším a nejrozšířenějším hudebním uměním.

03

Dřevěný dechový nástroj.

04

Jeden z nejstarších dechových nástrojů.

05

Či pozoun je žesťový hudební nástroj.

06

Rohový žesťový nástroj.

07

Aerofon s legendární minulostí.

08

Větší housle se sametovým zvukem.

09

Klasická kytara je typický španělský nástroj.

10

Nejuniverzálnější klávesový nástroj.

Důležité sdělení !

Do nového školního roku přejeme všem hodně štěstí,
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.
Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy.